หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โดย : admin
อ่าน : 375
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผ่านระบบ MOE COVID ทันทีเมื่อได้รับแจ้งข้อมูล