ชื่อ - นามสกุล :นางโรสนี สีอร่ามรุ่งเรือง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานรับนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :02-5911301
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานรับนักเรียน