[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
เมนูหลัก
E-Office
คำสั่ง
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ
1. งานการจัดการศึกษา ในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย


2. งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

3. งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. งานการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ
ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ


5. งานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา ลูกเสือ

6. งานการะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

7. งานกิจกรรมพิเศษและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9. งานวิเทศสัมพันธ์

10. งานการศึกษากับศาสนา และวัฒนธรรม

11. งานสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น


12. งานส่งเสริมสถานศึกษา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

มาตรฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจ

   การให้บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ
โดย : admin
เข้าชม : 257
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 (ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา โดย กสศ.จัดสรรงบประมาณสนับสนุน "ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน" ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 10/ก.ค./2563
      คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 9/ก.ค./2563
      ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3/ก.ค./2563
      แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 3/ก.ค./2563
      ประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ 25/มิ.ย./2563


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5