[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
เมนูหลัก
E-Office
คำสั่ง
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ
1. งานการจัดการศึกษา ในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย


2. งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

3. งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. งานการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ
ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ


5. งานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา ลูกเสือ

6. งานการะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

7. งานกิจกรรมพิเศษและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9. งานวิเทศสัมพันธ์

10. งานการศึกษากับศาสนา และวัฒนธรรม

11. งานสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น


12. งานส่งเสริมสถานศึกษา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

มาตรฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจ

   การให้บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
10/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ( 245 / )
    โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ( 238 / )
    คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ( 255 / )
    ข้อมูลสถิติการให้บริการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 317 / )
    สำรวจความพึงพอใจการให้บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว Home school
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ ( 257 / )
    ประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ 2563 ( 410 / )
    -
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
4/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 ( 356 / )
    รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://mnk.thaiportal.net/
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ม.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี ( 362 / )
    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต ( 441 / )
    คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
8/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ( 429 / )
    รายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5