[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
เมนูหลัก
E-Office
มาตรการและแนวปฏิบัติ
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ
Home School

ใบรับรองเพื่อศึกษาต่อ

ลูกเสือ
มาตรฐานการให้บริการ
Home School

ใบรับรองเพื่อศึกษาต่อ

ลูกเสือ
สำรวจความพึงพอใจ
Home School

ใบรับรองเพื่อศึกษาต่อ

ลูกเสือ

 
แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
Click ดูประวัติ
นางสาวนงนุช สุระเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
งานรับนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
งานยาเสพติด
Click ดูประวัติ
นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว งานอนามัย
Click ดูประวัติ
นางโรสนี สีอร่ามรุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวปณิดา ภูห้องเพชร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.ชัยนาม น่วมจิตร
ครู ช่วยราชการ สพป.นนทบุรี เขต 1
งานธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5