[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
เมนูหลัก
E-Office
คำสั่ง
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ
1. งานการจัดการศึกษา ในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย


2. งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

3. งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. งานการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ
ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ


5. งานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา ลูกเสือ

6. งานการะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

7. งานกิจกรรมพิเศษและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9. งานวิเทศสัมพันธ์

10. งานการศึกษากับศาสนา และวัฒนธรรม

11. งานสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น


12. งานส่งเสริมสถานศึกษา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

มาตรฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจ

   การให้บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
โดย : admin
เข้าชม : 158
อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/th/news/1560240493

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      สรุปการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ 2563 26/ก.พ./2563
      การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 4/ก.พ./2563
      โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี 20/ม.ค./2563
      คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต 7/พ.ย./2562
      รายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 8/ต.ค./2562


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5