[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
เมนูหลัก
E-Office
คำสั่ง
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ
1. งานการจัดการศึกษา ในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย


2. งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

3. งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. งานการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ
ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ


5. งานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา ลูกเสือ

6. งานการะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

7. งานกิจกรรมพิเศษและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9. งานวิเทศสัมพันธ์

10. งานการศึกษากับศาสนา และวัฒนธรรม

11. งานสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น


12. งานส่งเสริมสถานศึกษา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

มาตรฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจ

   การให้บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ( 10/ก.ค./2563 )
    งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ( 26/มิ.ย./2563 )
    กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ( 25/มิ.ย./2563 )
    นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน สร้างคนดี สู่สังคม ( 20/มี.ค./2562 )
    โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน สร้างคนดี สู่สังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า จังหวัดนนทบุรี
โครงการสภานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 ( 18/มี.ค./2562 )
    
สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ปี 2561 ( 18/มี.ค./2562 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 6 อัลบัม]
<< 1 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5